Detectoarele radar ?i GPS-urile – în topul celor mai furate bunuri în 2009

Detectoarele radar ?i GPS-urile de pe ma?ini au fost tinta preferata a hotilor din Capitala, în 2009, când pentru prima oara a scazut numarul furturilor din buzunare. Infrac?iunile comise în plin? strad? ?i scandalurile s-au tinut lan? anul trecut, îns?, într-un an al exploziei jafurilor armate, Bucure?tiul a fost ferit de atacurile bandelor înarmate.

Criminalitatea stradal? ?i scandalurile marcheaz? cre?teri îngrijor?toare în capitala european? Bucure?ti. Bilan?ul Poli?iei Capitalei arat? c? în 2009 a crescut cu 11 la sut? num?rul infrac?iunilor stradale, fa?? de 2008.
Atrac?iile ho?ilor au fost detectoarele radar ?i aparatele GPS l?sate în ma?ini, dar ?i alte bunuri, precum po?ete, telefoane mobile ori bijuterii. Astfel, în 2009 au fost înregistrate peste 40.000 de infrac?iuni stradale, în cre?tere cu 11 la sut? fa?? de 2008.

Peste 13.151 dintre aceste infrac?iuni sunt furturi din auto, adic? detectoare radar, aparate GPS sau alte bunuri l?sate la vedere în interiorul autoturismelor.

Dintre cele aproape 2000 de tâlh?rii comise în strad?, mai mult de jum?tate au fost prin smulgere bijuterii, po?ete ori telefoane mobile.

Cre?teri au fost înregistrate la amenin??ri ?i scandaluri în strad?, fiind verificate ?i cercetate 3.954 de amenin??ri ?i aproape 8.000 de scandaluri. Numeroase ma?ini dintre cele peste 1.800 furate anul trecut au fost sustrase chiar din cauza proprietarilor, care au coborât din autoturism pentru a-?i cump?ra ?ig?ri ori ziare f?r? s? opreasc? motorul.

Cele mai multe dintre cele 4.148 de furturi din societ??i comerciale au fost comise prin sustragere de bunuri de pe rafturi, mai pu?in de un sfert fiind spargeri.

Explica?ia poli?i?tilor pentru aceast? cre?tere este lipsa de efectiv ?i logistic? existente de ani buni la Direc?ia General? de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti.

Vestea bun? este c? a sc?zut num?rul de furturi din buzunare ?i cele de componente auto.

Pe de alt? parte, poli?i?tii se plâng de lipsa personalului, schema înregistrând o lips? de peste 1600 de poli?i?ti, majoritatea în structurile de Ordine Public?, Judiciar ?i Poli?ie Rutier?. În plus, dot?rile sunt sub jum?tatea necesarului logistic.

În aceste condi?ii, ?efii Poli?iei Capitalei s-au concentrat pe infrac?iunile grave, unde s-au înregistrat sc?deri. Poli?i?tii bucure?teni se mândresc cu faptul c? în 2009, anul exploziei jafurilor armate la nivel na?ional, Capitala a sc?pat de bandele de tâlhari înarma?i.

Sursa: Gandul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image
Refresh

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>